A köveskáli majorság

munka címe: A köveskáli majorság koncepcióterve
tervezés / megvalósítás éve: 2007/2010
generál tervező: Vince László
cégnév: Újirány Csoport - Új Irány Kkt.
szerzők: Lukács Katalin, Kovács Árpád, Tihanyi Dominika
területnagyság: 5000m2 intenzív kialakítású terület, illetve 30000m2 extenzív kialakítású terület

Feladatunk egy, a Káli-medence szívében megbújó birtok rendezése, gazdaságos majorrá alakítása, mely a tájjal harmóniában él, megőrizve a hely szellemét. A koncepció kiindulópontja az ember és táj közti kapcsolat különféle módozati formáinak, illetve a tájba illő gazdasági termelés ágazatainak pontos definiálása. Ezek a tényezők játszanak szerepet a terület hangulati kialakításában, illetve a gazdasági értelemben vett működésének meghatározásában. Ezen két funkcionális értelemben vett kitétel egymással való korrelációja adja meg azokat a meghatározott arányú térszerkezeti egységeket, melyek egy jól működő gazdaságot és egy a tájjal együttműködő, pihenést szolgáló területet hoznak létre. A koncepció célja egy olyan kisléptékű, önfenntartó gazdaság létrehozása, mely egyben a tulajdonos család pihenőterületeként is tud szolgálni. A majorság egy valós gazdaság képét mutatja, és a pihenés terei ebbe az alapstruktúrába integrálódnak. A gazdasági növények adják meg azt az alaphangulatot, mely valós elveken és igényeken nyugszik, és így keletkezett látványok is valósak. Emiatt tud létrejönni az az idő és tér, melyben az ember valóban otthon tudja magát érezni: ahol a birtok a táj része és ezen keresztül az ott élő ember is azzá válik.

  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
  • A köveskáli majorság
Location: 
év: 
2010