Etele tér metrokijárat

munka címe: KELENFÖLDI ÁLLOMÁS ALULJÁRÓ-KIJÁRAT GYALOGOS ELŐTERÉNEK FELSZÍNRENDEZÉSE (A1) ÉS AZ ETELE TÉR FELSZÍNRENDEZÉSÉNEK
TÁVLATI KONCEPCIÓJA (A2)
tervezés / megvalósítás éve: 2013
generál tervező: Újirány Tájépítész Kft.
szerzők: Szohr Gábor, Tihanyi Dominika
szakági tervezők: úttervezés, közműtervezés, világítástervezés, vízgépészet, öntözés – Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.
látványrajzok: Sarfanek Zita
kivitelező: Fókusz Kft.
területnagyság: 7 862 m2

A tervezés első fázisában (A1-es terület) a 4-es metró kelenföldi végállomásának kijáratához tartozó teresedésének felszínrendezése a cél. A terv koncepciójának alapvetése a térségre jellemző nagyléptékű raszteres struktúrára olyan módon reagálni, hogy a létrehozott, alaprajzi értelemben kötött rendszer térben mégis lírai érzékenységgel telített legyen, melyet a tengernyi (7000 db) díszfű hullámzása hivatott biztosítani. Az ideiglenes tér alapját egy olyan egységes – ám méretében folyamatosan változó – raszter rendszer képezi, mely biztosítja a terület egységes, egy összefüggő rendszer szerinti kialakítását. Ez a rendszer így a burkolt felületeket és a zölddel borított felületeket is egy gondolatiság és logika köré szervezi, lehetőséget ad a burkolt területek és a zöldfelületek közti éles határok feloldására, és biztosítja a haladás és a pihenés tereinek rendszeren belüli, finom összeszövését. A nagyobb négyzetes raszter merev rendszerét a burkolatarchitektúra, a kétféle díszfű sávozottsága, illetve a vertikálisan markánsan megjelenő oszlopos nyírfák sorai oldják.

A tervezés második fázisában az Etele tér (A2-es terület) egészének tervezése során célunk egy olyan városi tér kialakítása, mely a gyors áthaladás lehetősége mellett a különféle jellegű megpihenés (rövidebb/hosszabb idejű, lokális/városi) és a városi szemlélődés, valamint a kultúrához való hozzájutás lehetőségét is biztosítja. A Hősök tere léptékű terület összefogó koncepcionális eleme az a domb, – mely az A1-es terület továbbfejlesztett szőnyegszerű raszter rendszerére ül rá – a terület szintbeli magasságkülönbségeit egy gesztussal rendezni, és térileg strukturálja az egész területet. A domb a metrókijárat és a lakótelepek közt húzódó áramlási vonal mentén visszahúzódik, és létrehozza azt a központi teresedést, mely egyben a városi agora is. Kialakítja azt a párás teresedést, mely az agora játékos tere, és melyhez szervesen kapcsolódik az a lépcsős tér, ami a városi elvonulásnak, szemlélődésnek, mozizásnak ad helyet. A domb fő jellemzője az a végigvonuló 20 cm magas szegély, mely a különféle jellegű lépcsős teresedéseket hozza létre a magassági különbségeket kihasználva. Így a vizes tér felől a városi léptékű teret hozza létre, míg a MÁV utasforgalmi épülete felől azt a lokális kisebb teret, amely egy színpadot fog közre és kisebb lokális események rendezésére alkalmas. A füves ’kanapédomb’ a városi forgatagból történő elhúzódásra, annak szemlélésére ad lehetőséget, a csendes kontemplációnak ad teret.

 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
 • Etele tér metrokijárat
Location: 
év: 
2014