Vabababa kert

munka címe: Vabababa kert, Nyáritábor gyerekeknek, Homokkomárom
tervezés éve: 2009
cégnév: Újirány Csoport – Újirány Tájépítész Kft.
szerzők: Molnár Levente, Tihanyi Dominika
területnagyság: 2000 m2

A koncepció alaptétele a világot formáló energiákkal való megismerkedés/játék. Azon természeti és kulturális energiák megismerése, melyek a világot, a földet és végső soron Homokkomáromot is létrehozták, és fennmaradását biztosítják. Ebben az alaptételben nagyon fontos kitétel a fenntarthatóságnak mind a környezeti mind a közösségi vonatkozása. E két tényező összefonódása és egymás támogatása az, amely megtapasztalásának lehetőségét szeretnénk létrehozni a kertben. Ez határozza meg a kert strukturális és tartalmi kialakítását. Voltaképpen az energiákat láttatjuk meg a kertben, azok kihatásait tapasztalhatják meg a gyerekek a közvetlen tapasztalás módszerével. Erre épülnek – tematikailag – az egyedileg tervezett játékok is, melyek minden esetben a természettel szerves kapcsolatban vannak kialakítva. Cél a környezeti és művészeti nevelés egyidejű megvalósítása, az összefüggésekben való gondolkodás megalapozása. Ennek jegyében a kertben a természet és kultúra egymásra hatását tapasztalható meg, az energiák világra való hatásainak szemléltetésével: az hogy azok hogyan hatnak ki életünkre, és mi hogyan hasznosíthatjuk azokat és egészíthetjük ki, hogy a világ jobb irányban fejlődjön. A kertben az élet felfedezése történik: a világ és saját magunk lehetőségei, valamint az hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy hasznos elemei lehessünk ennek a világnak. A kert alaptémája a hatások megtapasztalása, aztán a hatássá válás. Ezt a folyamatot lehet bejárni a kertben, a különféle tematikus kertek segítségével. Ezek a megismerés kertje (kráter területe), a gravitáció kertje (déli domboldal), az egyensúly kertje (déli domboldal), a törődés kertje (déli domboldal), a bizalom kertje (déli domboldal), a meglepetés kertje (déli domboldal), a megnyílás kertje (dombtető), az alkotás kertje (északi domboldal). Minden kertrész az együttműködés és a felfedezés öröme jegyében kerül kialakításra, mint a közösségi létformát alapvető meghatározó tulajdonságok. Minden kertrész a dombtetőn begyűjtött energiákkal valamilyen formában kapcsolatban van.

  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
  • Vabababa kert
kategória: 
divízió: 
Hely: 
év: 
2009